Photo-1

שליחת מייל בעברית

עברית לא חייבת להיות בעיתית מבחינת הקידוד ברגע שעושים את זה נכון , רבים מתקשים לשלוח מייל שיגיע בעברית הפונקציה הבאה נבדקה ועובדת על כל שרתי המייל ( נבדקו gmail, live, yahoo, aol ).

שימו לב שחשוב שהדף יהיה מקודד ב UTF-8

הפונקציה מחזירה true בעת הצלחה וfalse אם השליחה נכשלה

עבור ריבוי נמענים הסטרינג to יהיה כתובת מייל מופרדים בפסיק

ע"מ להגידר מען יש לשנות את הכתובת בקוד(שורה 6).

Function divur ($to,$subject,$message) {

// subject
$subject = '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=';

$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "rn";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "rn";
$headers .= 'From: Support  <admin@xxx.co.il>' . "rn";

// Mail it
return mail($to, $subject, stripslashes($message), $headers);  


}